Nakladatelství Pavko
Odborné učební texty

Víno - analýza, technologie, gastronomie

Autor: V, Fic a kol., 2015 

O knize

Publikace je koncipována jako učebnice pro střední a vysoké školy, také jako zdroj informací pro pěstitele i gastronomy, a odborníky nově se vytvářející specializace enogastronomie. A pro všechny, kteří se hloběji zajímají o víno.