Nakladatelství Pavko
Odborné učební texty

Stroje a zařízení v chemickém průmyslu

Autor: Přemysl Hranoš; 80 stran A4; dotisk v roce 2020. Učebnice pro druhý ročník chemické obory SPŠ. Na 400 schémat a obrázků.

Ukázky z textu:

Nepřetržité usazování

Nejčastějším zařízením pro nepřetržité usazování jsou Dorrovy hřeblové usazováky. Jejich princip je podobný jako u usazovacích nálevek. Jsou to velké válcové nádoby s mírně kuželovým dnem. Úhel stěn dna se blíží takřka 180 stupňům. Suspenze se přivádí do středu nádoby, kal klesá ke dnu, ale vlivem velkého úhlu stěn se kal ze dna musí odstraňovat. Proto středem nádoby prochází vertikální hřídel s rameny, na nichž jsou umístěna hřebla, která shrnují kal do středu nádoby, z níž se kal odvádí. Vyčiřená kapalina odtéká vrchem pomocí přepadu. Otáčky ramen s hrably musí být malé (2 až 20 otáček za hodinu), aby se usazený kal nerozvířil.

Na obrázku je schéma hřeblového usazováku, který se používá v čistírnách odpadních vod. Na rozdíl od klasického Dorrova usazováku, který má pohon míchadla s hřebly uprostřed, má tento typ usazováku konstrukci s hřebly, která se otáčí kolem středu a pohon má na obvodu usazováku. Suspenze se zde přivádí do středu zespod (1). Částečky kalu klesají ke dnu. Pojížděcí plošina (9) je spojena jednak s hřebly pro kal (4) a současně se stěračem plovoucích nečistot (5), které jsou odtahovány (7). Vyčiřená kapalina odtéká přepadem (6) a usazený kal se z kalové jímky (3) odvádí podobným způsobem jako z kuželového usazováku (8).


Hlavní kapitoly

Dopravní stroje a zařízení 
Stroje a zařízení pro mechanické operace 
Tepelné stroje a zařízení 
Stroje a zařízení pro hydromechanické operace 
Stroje a zařízení pro tepelné operace 
Stroje a zařízení pro difuzní operace 
Chemické reaktory