Nakladatelství Pavko
Odborné učební texty

Moderní analytické metody

Autor: Pavel Klouda; 176 stran A4, třetí vydání v roce 2016, dotisk v roce 2020.

Přehled separačních, optických a elektrochemických metod s důrazem na moderní trendy v analytické chemii. Pro 4. ročník SPŠCH, vyšší odborné školy chemické i vysoké školy pro základní orientaci v problematice instrumentálních metod chemické analýzy.

obal

Ukázka z textu:

Elektromigrační separační metody


Hlavní kapitoly

1 OBSAH 
2 ÚVOD 
3 SEPARAČNÍ METODY 
4 CHROMATOGRAFIE 
5 ELEKTROMIGRAČNÍ SEPARAČNÍ METODY 
6 MEMBRÁNOVÉ SEPARACE 
7 EXTRAKCE 
8 HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE 
9 OPTICKÉ METODY 
10 REFRAKTOMETRIE 
11 POLARIMETRIE 
12 NEFELOMETRIE A TURBIDIMETRIE 
13 SPEKTRÁLNÍ PŘÍSTROJE 
14 ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE 
15 RENTGENOVÁ ANALÝZA 
16 ULTRAFIALOVÁ A VIDITELNÁ SPEKTROMETRIE 
17 LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE 
18 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE 
19 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 
20 NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE 
21 ELEKTROCHEMICKÉ METODY 
22 POTENCIOMETRIE 
23 VOLTAMETRIE A POLAROGRAFIE 
24 ELEKTROGRAVIMETRIE A COULOMETRIE 
25 KONDUKTOMETRIE 
26 RADIOCHEMICKÉ METODY 
27 TERMICKÉ METODY