Nakladatelství Pavko
Odborné učební texty

Laboratorní cvičení z chemie I

Autor: Marek Šima; Jiří Šolc (první kapitola), 72 stran; vydání 2023

 

Skriptum Laboratorní cvičení z chemie I je určena zejména pro střední průmyslové školy chemické. Věnuje se laboratorním pracím z obecné a anorganické chemie, bezpečnosti práce a pravidlům chování v chemické laboratoři.
Vydání nahrazuje předchozí titul Chemická laboratorní cvičení 1. Významné aktualizace a rozšíření doznaly návody ke cvičením a zásadní změny se dočkal také text, který se týká nakládání s chemickými látkami a bezpečnosti práce v chemické laboratoři.

Ukázka z textu: strany 60-61

Obsah: Kapitoly