Nakladatelství Pavko
Odborné učební texty

Chemie na počítači

Autor: Pavel Klouda; 40 stran; vydáno v roce 2014

Příručka Chemie na počítači je určena jako studijní text pro učitele, studenty středních škol
a všechny ty, kteří píší texty obsahující chemické vzorce, kreslí aparatury a hledají důležitá
chemická data. Podle příručky zvládnete potřebné kroky, které vás naučí aplikovat rozsáhlý
potenciál programu ACD ChemSketch.
Autor si vlastní pedagogickou zkušeností ověřil, že žáci jsou schopni program na velmi
dobré úrovni zvládnout po desítce dvouhodinových lekcí, jejichž obsah odpovídá náplni této
příručky.
Z Internetu (www.acdlabs.com) si stáhněte program ChemSketch v aktuální verzi, který je
poskytován kanadskou firmou ACD jako freeware pro nekomerční účely. Program již používají
statisíce uživatelů na celém světě a pro svou dostupnost, rozsáhlé možnosti a snadnost ovládání
patří k nejoblíbenějším ve svém oboru.

Ukázka textu

Strany 11 až 13