Nakladatelství Pavko
Odborné učební texty

Chemie léčiv

Autor: Dana Vaňková; 90 stran; vydáno v roce 2012

Obal_chl

Učebnice Chemie léčiv byla vytvořena zejména pro středoškolský obor Aplikovaná chemie, zaměření Farmaceutické substance. Po této publikaci mohou sáhnout také žáci příbuzných oborů i chemici, kteří pracují ve farmaceutickém průmyslu nebo se zabývají distribucí farmaceutických výrobků.

Obsah

1. Chemická léčiva
1. 1 Názvy léčiv 
1. 2 Historický úvod 
1. 3 Vývoj nového léčiva 
1. 4 Výroba léčiv 
1. 5 Aplikace léčiva 
1. 6 Průběh působení léčiv
1. 7 Aspekty výběru léčiva 
2. Pomocné látky 
3. Léčiva ovlivňující nervovou soustavu 
3. 1 Léčiva ovlivňující centrální nervovou soustavu 
3. 2 Analgetika 36
3. 3 Antiflogistika a antirevmatika
3. 4 Antiepileptika
3. 5 Centrální analeptika
3. 6 Antihistaminika
3. 7 Léčiva ovlivňující vegetativní nervovou soustavu
3. 8 Lokální anestetika
4. Léčiva oběhové soustavy
4. 1 Kardiotonika
4. 2 Vasodilatancia 57
4. 3 Léčiva ovlivňující krevní srážlivost
4. 4 Antianemika
4.5 Antiarytmika a antihypertenziva
5. Léčiva ovlivňující trávicí a vylučovací soustavu
5. 1 Digestiva
5. 2 Obstipancia
5. 3 Laxativa
5. 4 Diuretika
6. Terapeutika infekčních a parazitárních onemocnění
6. 1 Dezinficiencia a antiseptika
6. 2 Antibiotika
6. 3 Antibakteriální chemoterapeutika
6. 4 Antimykotika
6. 5 Anthelmintika
7. Cytostatika
7. 1 Alkylační látky
7. 2 Antimetabolity
7. 3 Ostatní cytostatika
8. Biokatalyzátory
8. 1 Vitaminy
8. 2 Hormony
8. 3 Enzymy
9. Chemické diagnostické prostředky
9. 1 Rentgenové kontrastní látky
9. 2 Kontrastní látky pro magnetickou rezonanci
9. 3 Kontrastní látky pro sonografickii
9. 4 Funkční diagnostika
10. Literatura