Nakladatelství Pavko
Odborné učební texty

Chemická laboratorní cvičení I

Autor: Jitka Kaličinská; 68 stran A4; 2. vydání v roce 2005. Návody pro 34 laboratorních cvičení z obecné a anorganické chemie uspořádané současně jako pracovní sešit žáků.

Ukázka z textu:

Úkol: Sublimace jodu

Princip:

Přímý přechod látky z tuhého skupenství do plynného skupenství se nazývá sublimace. V laboratoři se používá – vedle destilace a krystalizace – k čistění a izolaci krystalických látek od netěkavých nebo málo rozpustných příměsí. Ve srovnání s krystalizací poskytuje sublimace větší výtěžky produktů, které neobsahují uzavřené mechanické nečistoty a rozpouštědla. Proto slouží zejména k závěrečnému přečištění. Obecně lze rychlost sublimace ovlivnit teplotou, tlakem a provedením experimentu. Rychlost sublimace závisí také na velikosti povrchu sublimované látky, podobně jako rychlost odpařování.

Postup práce:

  • Na hodinovém sklíčku navážíme 8 – 10 g vzorku (směs písku a jodu).
  • Vzorek přesypeme do kádinky a na ní položíme a upevníme destilační baňku naplněnou směsí studené vody a ledu. (Mezery utěsníme kouskem vaty).
  • Kádinku zahříváme na síťce, až vysublimuje všechen jod a zachytí se na dně chlazené baňky.
  • Přesublimované krystalky jodu seškrábeme nožem na předem zvážené hodinové sklíčko a zvážíme.
  • Podobně zvážíme i čistý písek.
  • Vypočteme výtěžek jodu a čistého písku.

Výpočty:

Výpočet výtěžku jodu:

Aparatura:Hlavní kapitoly

Úvod do laboratorních cvičení 
Práce se sklem, korkem a pryží 
Váhy a vážení 
Měření objemu 
Měření hustoty 
Filtrace a dekantace 
Krystalizace 
Sublimace 
Destilace 
Práce s plyny I 
Práce s plyny II 
Práce s plyny III 
Rychlost chemické reakce 
Kyselost a zásaditost vodných roztoků 
Neutralizace 
Redoxní reakce I 
Redoxní reakce II 
Redoxní reakce III 
Srážecí reakce I 
Srážecí reakce II 
Srážecí reakce III 
Příprava roztoků různé koncentrace 
Ředění a zahušťování roztoků 
Podvojné soli I 
Podvojné soli II 
Tepelný rozklad a redukce 
Koordinační sloučeniny 
Vybrané reakce přechodných kovů I 
Vybrané reakce přechodných kovů II 
Vlastnosti přechodných kovů 
Vybrané reakce 
Vlastnosti vody destilované, pitné a minerální 
Důkazové reakce kationtů 
Důkazové reakce aniontů