Nakladatelství Pavko
Odborné učební texty

Chemical Elements Compendium


Kniha autorského kolektivu ze Slezské technické univerzity v Gliwicích.

Navazuje na dvě předchozí vydání v polském jazyce, je napsána v angličtině. 230 stran, 1. vydání 2013.

Nakladatelství 2Theta.

Přehlednou formou je zde popsána historie prvku, jeho výskyt a výroba, fyzikálně chemické vlastnosti, sloučeniny, které tvoří, biologické vlastnosti atd. a také možnosti stanovení různými analytickými metodami.

Součástí knihy jsou tabulky prvků sestavené podle určitých parametrů, dále také mnohojazyčný slovníček názvů prvků a periodická tabulka prvků.