Nakladatelství Pavko
Odborné učební texty

Biochemie zblízka

Autor: Pavel Klouda; 163 stran; 2. vydání, 2016

obal_bizb2
  

Učebnice je vhodná pro gymnázia se školním vzdělávacím programem cíleným na oblast přírodních věd a střední průmyslové školy s chemickým zaměřením.

Obsahuje řadu námětů, cvičení a problémových úloh vhodných pro individuální práci i kooperativní skupinovou výuku. Komplexní a problémové úlohy se mohou stát základem portfolia vytvářeného studentem.

Druhé vydání je opraveno, doplněno o řešení cvičení.

 

Ukázka z textu 2. vydání: Proteiny

 

Obsah 2. vydání:

1.    Úvod

2.    Z čeho je živá hmota?
       Biomolekuly a biogenní prvky
       Asimilace a metabolismus

3.    Buňka
       Prokaryotní buňka
       Eukaryotní buňka

4.    Od aminokyselin k proteinům
       Aminokyseliny

5.    Proteiny
       Peptidy
       Struktura proteinů
       Proteiny podle tvaru
       Funkce peptidů a proteinů
       Denaturace a renaturace proteinů

6.    Metabolismus proteinů
       Anabolismus proteinů
       Katabolismus proteinů
       Aminokyseliny v metabolismu

7.    Enzymy
       Systém enzymů
       Oxidoreduktasy – třída 1
       Transferasy – třída 2
       Další třídy enzymů
       Ovlivňování a regulace aktivity enzymů

8.    Sacharidy
       Cyklické formy
       Deriváty sacharidů
       Disacharidy
       Polysacharidy

9.    Fotosyntéza
       Chloroplast
       Dvě fáze fotosyntézy
       Světelná fáze
       Temná fáze, Calvinův cyklus       

10. Sekundární metabolity
       Glykosidy
       Taniny
       Alkaloidy
       Terpeny
       Flavonoidy

11. Metabolismus a energie
       Základní pojmy
       Makroergní sloučeniny
       Od vody k vodě

12. Glykolýza
       Anaerobní obnova NAD+
       Poznámky k regulaci glykolýzy

13. Aerobní zpracování pyruvátu
       Mitochondrie
       Vznik acetylkoenzymu A
       Citrátový cyklus
       Elektronový transportní řetězec
       Oxidační fosforylace
       Celková bilance aerobního metabolismu glukosy

14. Další metabolické dráhy sacharidů
       Metabolismus glykogenu
       Glukoneogeneze
       Pentosový cyklus
       Glyoxylátový cyklus
       Sacharidy z zpotravy

15. Lipidy
       Jednoduché lipidy
       Složené lipidy
       Odvozené lipidy

16. Biomembrány
       Vlastnosti biomembrán
       Proteiny v biomembránách
       Sacharidy v biomembránách
       Transport přes biomembrány

17. Metabolismus lipidů
       Transport lipidů
       Lipidy z potravy
       Odbourávání mastných kyselin
       Biosyntéza triacylglycerolů
       Ketolátky

18. Nukleové kyseliny
       Genom
       Základní pojmy v genetice
       Chemické složení nukleových kyselin
       Dvoušroubovice DNA
       Replikace
       Transkripce
       Translace
       Genové techniky
       Mutace

19. Řešení cvičení

20. Přílohy

21. Rejstřík

22. Literatura